Veranderingen NIPT per 1 april 2023

Veranderingen NIPT vanaf 1 april 2023

Per 1 april gaat er veel veranderen rond de NIPT, het bloedonderzoek bij zwangeren naar Down-, Edwards- en Patausyndroom.

Zo gaan de laboratoria werken met nieuwe materialen, waardoor de NIPT al vanaf 10 weken zwangerschap uitgevoerd kan worden.

Ook stopt de wetenschappelijke studie TRIDENT-2, waardoor je hier niet meer aan deelneemt als je voor de NIPT kiest.

Daarnaast zullen voortaan alleen belangrijke nevenbevindingen worden onderzocht, je kunt niet kiezen voor het weglaten hiervan. Als er een nevenbevinding gevonden wordt, zal de zwangere worden gebeld door een klinisch geneticus.

De uitslag zal in principe nog steeds binnen 2 weken volgen, maar tijdens de eerste periode kan dit oplopen tot 3 weken.

Wil je meer weten? Ga dan naar www.pns.nl of onze pagina over prenatale screening.

nipt test