14-24 weken

  • 4-wekelijkse controles
  • Bespreken bloeduitslagen
  • Bespreken uitslag combinatietest of NIPT (indien van toepassing)
  • Op indicatie extra Hb-bepaling (20 weken)
  • Bespreken uitslag 20 weken echo
  • Lichamelijk onderzoek