7-10 weken counselingsgesprek

Als jullie dat wensen, bespreken we met jullie de mogelijkheden van prenatale screening en begeleiden we jullie in het maken van een keuze hierin.