Informatieavond over bevallen, Ziekenhuis Rivierenland

ZRT

Informatieavond over bevallen, Ziekenhuis Rivierenland

2021: 25 januari | 15 maart | 17 mei | 5 juli | 13 september | 15 november

Vanwege corona wordt deze voorlichting digitaal gegeven! Bel naar de polikliniek gynaecologie om je aan te melden. 0344-674045 (werkdagen)

Tijd: 19.30 - 21.00 uur, via Microsoft Teams

Voor alle zwangeren in de regio verzorgen wij als Vrouw en Kind Centrum een open avond, de Zwangerenavond! Tijdens deze avond komen op interactieve wijze onder andere de gang van zaken in het Vrouw en Kind Centrum aan bod en de mogelijkheden voor, tijdens en ná de bevalling. Ook wordt er gesproken over de verzorging van jullie pasgeboren baby.

Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden. en is er (mits de afdeling het toelaat) de mogelijkheid om een kijkje te nemen op de kraamsuites! Vanwege de corona maatregelen kunnen er geen rondleidingen op de verloskamers plaatsvinden. Wel kun je deze vlog met een digitale rondleiding bekijken.

Aanmelden

Kom naar onze informatieavond Bevallen, de Zwangerenavond! Deze avond is een initiatief van Ziekenhuis Rivierenland. Deelname is gratis.

Noteer de datum in jouw/ jullie agenda. Aanmelden is verplicht en kan tijdens kantooruren bij de polikliniek Gynaecologie/ Verloskunde via telefoonnummer (0344) 67 40 45.

U bent van harte welkom!