37-42 weken

  • Wekelijkse controles
  • Lichamelijk onderzoek: bloeddruk, gewicht, hartje luisteren
  • Indien gewenst: strippen (vanaf ruim 40 weken)
  • Indien nodig: 41+0 en 41+4 consult gynaecoloog voor CTG en bespreken inleiding bij 42+0